Odkup lesa oziroma hlodovine

Naše podjetje izvaja storitve odkupa hlodovine iglavcev in listavcev ter ostalih gozdnih asortimentov.

Podjetje ima zagotovljeno lastno verigo prodaje zato lahko lastniku gozda zagotavlja celovito storitev in dobre cenovne pogoje. V sklopu odkupa hlodovine se ponudi izvedbo sečnje in spravila ter odvoz lesa.

Les se odkupuje na področju Slovenije. Gozdne asortimente se odkupuje od privatnih lastnikov gozdov, državnih gozdov in podjetij.

Vrednote podjetja Vobenca:

 • Poštena izmera lesa
 • Osebni pristop
 • Skrbno in trajnostno ravnanje z gozdovi

Odkupuje se hlodovine iglavcev in listavcev. Primeri nekaterih blagovnih vrst:hlodovinaHlodovina ob gozdni cesti

 • smreka,
 • hrast,
 • bukev,
 • jelka,
 • rdeči bor,
 • črni bor,
 • macesen,
 • jesen,
 • javor,
 • kostanj,
 • hruška,
 • oreh,
 • brest,
 • jesen.

Potek odkupa

Lastnik gozda oz. hlodovine stopi v kontakt s podjetjem. Na podlagi pogovora se določi najprimernejši dan za ogled. Predstavnik podjetja, komercialist si nato na lokaciji odkupa ogleda les, ki je ob gozdni cesti ali na panju. Glede na videno se opravi okvirna klasifikacija in okvirna cenitev.

Če lastnik ponuja les na panju torej drevje v stoječem stanju, se zanj po želji izvede sečnjo in spravilo do gozdne ceste.

Odprema, prevzem lesa se izvede po ogledu ob gozdni cesti. Komercialist določi najhitrejši možni termin. Ob prevzemu se opravi klasifikacija in cenitev po katerem v dogovorjenem roku izvedemo plačilo.

Kdaj je primerno za sečnjo?

Lastnikom gozdov se priporoča, da pred sečnjo stopijo v kontakt z nami. Svetuje se, kdaj je najprimernejši čas za sečnjo in odkup hlodovine na podlagi trenutnih razmer na trgu. Želimo ponuditi dobre pogoje in visoko odkupno ceno.

Kdo izvaja odkup?

Odkup izvajajo komercialisti podjetja Vobenca. Skrbijo za stik s stranko, na terenu opravijo klasifikacijo in cenitev ter organizirajo sečnjo in spravilo.

Kakšen je potek klasifikacije in cenitve hlodovine?

Natančna cenitev in klasifikacija se izvede ob prevzemu hlodovine ob gozdni cesti na lokaciji, kjer lastnik gozda prodaja les. Ob nakladanju se opravi meritev vsakega hloda posebej. Na podlagi tega stranka oz. lastnik gozda dobi odkupni blok iz katerega je razvidna klasifikacija in cena.

Odprema hlodovine

Naši odkupovalci prevzamejo les na kamionski cesti. Komercialist  pripravijo vso potrebno dokumentacijo in les odpremijo.

Trajnostno ravnanje z gozdovi

Ekipa podjetja Vobenca namenja veliko pozornost za skrbno in trajnostno ravnanje z gozdovi. V okviru tega je v letu 2015 pridobilo certifikat PEFC. S tem podjetje zagotavlja, da hlodovina ne prihaja iz nekontroliranih, nepreverjenih virov, da skrbi za ohranjanje narave ter skrbi za svoje zaposlene.

Sečnja in spravilo, odkup lesa na panju

V okviru odkupa hlodovine se za lastnika gozda organizira sečnjo in spravilo. Sečnja se izvede na podlagi gozdarske odločbe izdane s strani »Zavoda za gozdove Slovenije«. Komercialisti si ogledajo teren in drevje odrejeno za sečnjo ter na podlagi tega pripravijo ponudbo. Ponudbi sledi podpis pogodbe in nato izvedba v najkrajšem možnem času.

Izdelava gozdnih prometnic (vlake)

Lastnikom gozdov se pri odkupu lesa na panju ponudi možnost izvedbe izgradnje gozdnih prometnic. Komercialist si ogleda teren ter poda predlog tras. Te se dokončno določi v sodelovanju s pristojnimi službami. Lastniku se nato pripravi dokumentacijo za izvedbo. Sledi izvedba in predaja.

Gospodarjenje z gozdovi in svetovanje

Podjetje Vobenca v sklopu celovitih storitev lastnikom nudi upravljanje z njihovimi gozdovi. Izvajajo se aktivnosti upravljanja gozdnega reda kot so gojitvena dela, priprava vlak, sečnja in spravilo,...

Priprava dokumentacije

V sklopu celovitih storitev se pripravi vso ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna za sečnjo in spravilo ter odvoz. Za lastnike gozdov pripravimo pogodbo.

Kontakt

Vobenca d.o.o.
Ljubljanska cesta 24C,
4000 Kranj

tel: 04 231 53 25
tel: 051 288 100
fax: 04 231 53 21

email: info@vobenca.si

Kje smo?

Copyright © 2017 Vobenca d.o.o.. Design Hajfa.